İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir.

Çalışma hayatında yer alan idari yaptırımların yükü ve artan denetimler telafisi güç sonuçlara sebep olabilmektedir. Yapılan düzenlemeler, şirketlere getirdiği ciddi yükümlülüklerin yanı sıra önemli fırsatlar da sunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı'nın dinamik yapısı ve karmaşıklığı işletmelere profesyonel desteği zorunlu kılmaktadır.

D&B Analiz olarak, ilgili kamu kurumlarında derin tecrübeye sahip uzman ekibimizle uyum denetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi aşağıdaki kapsamda sunmaktayız.

Eğitim

Uyum Denetimi

Danışmanlık

İş ve Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmetleri

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yılda 100 binden fazla işyerini denetlemektedir. Planlı denetim, ihbar, şikayet, asgari işçilik ve karşı inceleme gibi farkli konularla işyerlerinin denetlenmesi mümkün olmaktadır. Bu hizmetimizle yaşanacak bir teftiş ve incelemeye karşı şirketinizde yer alan riskleri tespit eder ve olası kayıplarınızın önüne geçerek İnsan Kaynakları operasyonlarınızda güven sağlarız. Uyum denetimi kapsamını 3 ana başlıkta aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Sosyal Güvenlik Uygulamaları

• İşyeri Kayıt ve belgelerinin mevzuata uygunluğu

• Prim Teşviklerinden Yeterince ve doğru yararlanma

• İdari Para Cezası gerektirecek konular öncesi bildirim

Bordrolama Eksik gün bildirimleri

Teşviklerden doğru yararlanma

• İş kazası ve meslek hastalığı olayları

Prime Esas Kazanç Matrahları Asgari İşçilik

Kayıtdışı/Sahte Sigorta

• Taşeron İşlemleri

Muafiyet ve İstisnayakonu uygulamaların kontrolu

İş Mevzuatı Uygulamaları

• İş sözleşmeleri

• Ücret türleri

Fesih Uygulamaları Kıdem-İhbar Tazminatları İbranameler Çalışma Saatleri ve Fazla Mesailer Izin Uygulamaları Sözleşmeye göre SGK bildirimleri Zorunlu kurullar Muvazaalı alt işverenlik Alt işverenden kaynaklanacak ilave maliyet riskinin azaltılması

İş Sağlığı ve Güvenliği

• Risk Analizi

İSG eğitimleri İlk yardım/ Acil Durum planları Sağlık Muayeneleri Ortam Ölçümleri İş kazası/meslek hastalığı. Bildirimleri İş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi istihdamı Kişisel Koruyucu Donanımlar

Makine, techizat bakımları

• Nace kodunun doğru belirlenerek iş sağlığı-güveniliği sınırının belirlenmesi

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ilgili kanunlar, ikincil mevzuat ve uluslararası

sözleşmelerden oluşan çok yönlü ve kapsamlı bir yapıya sahiptir. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli güncellenmekte olan mevzuatı doğru yorumlamak ve uygulamak farklı alanlarda uzmanların birlikte çalışmasını gerektirir. Danışmanlık hizmetimizle mevzuata ilişkin tüm sorunlarınıza anında destek olur, hızlı ve doğru karar vermenizi

sağlarız

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimiz aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır

• iş yeri bidirimleri

Sigoralı işe giriş ve işten çıkış bildirimleri

Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin türü mahiyeti ve kanun numarlarının belirlenmesi

• İdari Para Cezası uygulamaları

İtirazlar, Kanun Yollarına başvurma

• İstirahatli sigortalılarınçalışmazlık raporu

İş kazası ve meslek hastalığı olayları

Sosyal Güvenlik İnceleme Danışmanlığı

İşyeri kayit ve belgelerini denetime hazırlama ve busürecin yönetimi

Denetim sırasında müşteriye mevzuat rehberliği

• Şirket dava dilekçesi hazırlama sürecinde mevzuat desteği

• Denetim raporundaki önerilerin değerlendirimesi ve itiraz süreci

İş Mevzuatı Danışmanlığı

İş mevzuatı; hem yasal düzenlemeler hem de yargı kararlarında oturmuş olan işçi yararına yorum ilkesi gereğince işletmelerin titizlikle üzerinde durması gereken bir konudur. Aşağıdaki konularda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle mevzuata uygun ve hızlı kararlar almanızı sağlar, doğabilecek maliyetlerin minimize edilmesinde yardımcı oluruz.

• İş sözleşmelerinin ve ücretlerin hukuki olarak incelenmesi Toplu İş Sözleşmeleri sürecinde hukuki destek ve danışmanlık Fesih uygulamaları, ikale sözleşmesi ve ibranameler Esnek çalışma modelleri, çalışma saatleri, fazla çalışma ve izin uygulamaları Kidem ve ihbar tazminatları konusunda danışmanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı

• İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı

Teşvikler; birçok farklı Kanun numarası altında düzenlenmiş oldukça dağınık ve karışık bir mevzuat yapısına sahiptir. Tüm çalışma mevzuatı içinde 18'den fazla istihdam teşviki bulunmaktadır. Bu nedenle şirketler tüm teşvik fırsatlarını yeterince değerlendiremediği gibi hangi teşvikin kendisine

uygun olduğu ve en ekonomik ve doğru biçimde nasıl yararlanılacağı konusunda problemler yaşamaktadır. Teşvikler, yeni yapılacak yatırımlarda önemli fırsatlar oluşturduğu kadar, kurulu olan işletmelerin geriye dönük teşviklerden yararlanması da mümkün olabilmektedir. Ancak hatalı ve yersiz yararlanılan teşviklerin ise geri ödenmesi söz konusu olabilmekte ve büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir. D&B Analiz’nin uzman ekibi, şirketlere özel bir teşvik analizi yaparak, bu çalışma sonucunda bir rapor hazırlar. Çalışmamızda aşağıdaki konular değerlendirilir.

• Teşviklerden doğru yararlanıp yararlanılmadığı, Teşviklerin kaybedilmesine neden olacak risklerin ortaya koyulması, Yararlanılmayan teşvik fırsatlarının tespit edilmesi, Teşviklerden geriye dönük yararlanma imkânları.

• Ayrıca D&B Analiz olarak işyerine uygun teşvik ve incelemelere ilişkin yasal düzenlemeleri de sizler için takip etmekteyiz. Bu tür bir takip, teşviklerden tam ve doğru yararlanmanızı sağlayarak operasyonlarınızdan emin olmanıza ve istihdam maliyetlerinizin önemli ölçüde azaltılmasına önemli katkı sunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması

Asgari İşçilik Danışmanlığı

Asgari işçilik, Sosyal Güvenlik Hukuku içinde yer alan ve özel bir uzmanlık gerektiren önemli bir konudur. Asgari işçilik özel bina inşaatı yapan ve ihale konusu iş üstlenen işverenler için aşılması zorunlu olan kanuni bir uygulamadır. İşverenlerin SGK'dan ilişiksizlik belgesi alınmasına bağlı olan çok önemli idari ve finansal süreçler bulunmaktadır. Yapı kullanım izin belgesinin alınması, banka teminatlarının serbest kalması ve ihale sürecinin tamamlanabilmesi gibi birçok önemli konu asgari işçilik değerlendirmesinin sonucuna bağlıdır. Ayrıca işverenler SGK'nın her yıl seçtiği farklı sektörlerde yaptığı asgari işçilik incelemeleri sonucunda yüklü miktarda matrah farkı ve buna bağlı prim ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir.

D&B Analiz, alanında tecrübeli ekibiyle inşaat şirketlerine, ihale konusu iş üstlenen işverenlere ve sektörel incelemeye tabi olan işverenlere asgari işçilik konusunda profesyonel destek sunarak maliyetlerin düşürülmesine ve bürokrasiye takılmadan hızlı sonuç alınmasına yardımcı olmaktadır.

Alt İşveren (Taşeron) Denetimi

Kanuni düzenleme nedeniyle asıl işverenler, tüm hususlardan alt işverenleri ile birlikte müşterek ve sorumludur. Prim ödemeleri, işçilik alacakları, teşviklerin kaybedilmesi ve iş kazası sonucu tazminat davaları karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır. Alt işverenlerin takibi, denetlenmesi ve buna ilişkin raporlama yaparak meydana gelebilecek büyük risklerin önlenmesi ve doğru iş ortaklarının seçilmesi konusunda şirketlere önemli destek sağlamaktayız.

Yabancı İşçi Çalıştırma ve Yurtdışına İşçi Gönderilmesi konusunda Danışmanlık

Danışmanlık konusu yerel mevzuat kadar uluslararası bilgi ve deneyim de gerektiren önemli bir konudur. İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işçi çalıştırma ve yurtdışına işçi gönderme, işçilerin sigortalılığı, hizmet birleştirmesi, prim transferi ve toptan ödeme işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunarak küresel ölçekte doğru ve hızlı hareket etmenizi sağlar.

Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

• İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ülkelerden gelen yabancıların sosyal güvenliği

• İkili sosyal güvenlik sözlesmesi imzalanmamış ülkelerden gelen yabacıların sosyal güvenliği

Yurtdışı hizmet Birleştirme İşlemleri

• Sosyal Güvenlik Prim Transferi Yabancı uyruklu personel çalıştıran şirketlere profosyonel danışmanlık Yurtdışına çalıştırmak üzere işçi gönderimi ve geçici görevlendirmeler

Emeklilik ve Tahsis İşlemleri Danışmanlığı

Ekibimiz, aşağıdaki kapsamda yer alan sorularınıza yönelik etkin çözümler sunmaktadır.

• Sigortalılık statülerinin doğru belirlenmesi ile sigortalılık statülerinde çakışmalar,

Emeklilik hesaplama ve başvuru işlemlerinde danışmanlık,

• Yüksek emekli maaşı bağlanması konusunda rehberlik,

Hizmet borçlanması ve diğer tahsis mevzuatı.

• Eğitim Programlarımız

Alanında uzman ekibimiz güncel mevzuat, uygulamada yaşanan sorunlar ve güncel denetim uygulamaları ile ilgili şirketlere özel veya herkese açık olarak kapsamlı seminer ve eğitimler düzenlemektedir. Başlıca eğitim konularımız aşağıdaki gibidir:

• Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Bordrolama

• Asgari İşçilik Uygulamaları, Teftiş ve Dava Süreçleri

• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Güncel Denetim Uygulamaları

• İstihdam Teşvikleri

İSTİHDAM ve Sosyal GÜVENLİK PRİM TEŞVİKLERİ

D&B Analiz olarak amacımız; müşterilerimizin ihtiyaçlarını sadece kısa vadede karşılamak değil; aynı zamanda uzun vadeyi içerecek ileri görüşlü ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunmaktır.

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Primi Teşvikleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlar ile işverenlere sağlanan İstihdam ve Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri temel olarak şunlardır:

• Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

• Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi

• İlave 6 Puanlık İndirim

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

• Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Teşvik

• Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

• İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması

İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

• Sosyal Hizmetlerden Faydalanan kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

• Yeni Nesil Teşviki

• 4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Prim Teşviki ile ilgili yasal düzenlemeler

Prim teşvikleri birbirinden farklı hukuki düzenlemeler ve karmaşık bir mevzuata dayanıyor. Her şirket ve kişi için konunun tüm düzenlemeler karşısında analizi gerektiriyor. Temel olarak düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz:

B, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu'nun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılmış malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden 5 puanlık indirime ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2008/93, 2009/139 ve 2011-45 sayılı Genelgeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılmış yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında uygulanan 5 puanlık indirime ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2013/30 sayılı Genelgesi 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 30/5/2013 tarih 2013/4966 sayılı ve 29/12/2016 tarih 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılmış sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde ilave 6 puanlık indirime ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2013/30 sayılı Genelgesi 5510 sayılı Kanun'un Ek 2'nci maddesi ile 14/7/2009 tarihli, 2009/15199 sayılı ve 15/6/2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğler ile yapılmış Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında uygulanan teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2011/54, 2012/30 ve 2012/37 sayılı Genelgeleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesi ile yapılmış Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgeli Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2011/45 sayılı Genelgesi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 15'inci maddesi ile yapılmış işbaşı eğitim programını bitiren lerin istihdamı halinde sağlanan teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2016/1 sayılı Genelgesi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile yapılmış engelli sigortalıların istihdamı halinde sağlanan teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2008/77 sayılı Genelgesi 12/3/2008 tarihli ve 5746 sayılı Kanun ile yapılmış araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeleri 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesi ile yapılmış işsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamı halinde sağlanan teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2009/149 sayılı Genelgesi 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesi ile yapılmış Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşviklere ilişkin yasal düzenlemeler ve Kurumun 2010/109 sayılı Genelgesi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İlgili kanunlar ve yasal düzenlemeler kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerimizin uzmanlaşma ihtiyacı duyduğu İstihdam ve Prim Teşvikleri ile indirimlere ilişkin bilgi birikimi ve deneyimimizi müşterilerimize aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz İstihdam ve Prim Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri;

• İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma,

• İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin oluşturulması,

Birden fazla teşvikten yararlanma,

• Yararlanma süresi bitmiş teşviklerden geriye doğru yararlanma,

5510 ve 6111 Sayılı Kanunlar ve 17103 - 27103 ve diğer istihdamı teşvik uygulamaları ile tercihler ve

geçişler. Ayrıca, D&B Analiz olarak, işyerinize uygun teşvik ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemeleri de sizlerin adına takip ediyoruz.

Sosyal Güvenlik PRİM TEŞVİKİ

İşverene yararlanmadığı prim teşvikleri iade ediliyor

Hali hazırda 18 sigorta prim teşviki programı uygulanıyor.

17103 ve 27103 sayılı KHK İlave İstihdam Teşviki ve 6645 sayılı Kanun Kapsamındaki İstihdam Teşviklerinin de arasında bulunduğu bu teşvikler içerisinde en büyük payı 6111 sayılı Kanun ile gelen teşvik alıyor.

Bu prim desteğinde işyerinde ortalama sigortalı sayısına ek olarak alınan, belli kriterleri taşıyan her bir sigortalı için Kuruma ödenecek işveren payı (ortalama %20,5) devlet tarafından karşılanıyor.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak; sigortalının 4.000 TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan 820 TL'lik kısım devlet tarafından karşılanıyor. Bu işyerinde 10 sigortalının ortalama 4.000 TL brüt ücret ile çalışması durumunda aylık teşvikten yararlanma tutari 8.200 TL olacaktır. 2011 yılından itibaren 7 yıl her ay 10 kişiden yararlanmamış olmanız halinde iade alacağınız prim tutarı toplam 688.000 TL olacaktır.

Verilen bu teşvik işçinin taşıdığı özelliklere göre değişmekle birlikte, teşvikten her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar yararlanılabiliyor. (brüt maaşın %20,5'i). 2020 yılının sonuna kadar her ay için teşvikten yararlanma hakkı devam ediyor.

Toplam prim iadesi tutarına nasıl karar vereceksiniz?

Teşvik kanunları kapsamına girecek sigortalı ve ilgili ayların tespiti son derece detaylı bir mevzuat çalışması ve aynı zamanda hesaplama gerektirir. Manuel hesaplamaların eksik veya yanlış sonuçlar vereceği açık. Muhasebe ve IK departmanlarının son derece karmaşık ve farklı öncelik ve operasyonları karşısında prim teşvikleri konusu ayrı bir uzmanlık ve profesyonellik gerektirmektedir.

Hangi sigortalılardan hangi aylar için ne kadar süre yararlanılacağının tespiti profesyonel yazılım ve uzman desteği olmadan mümkün olmayabilir. Eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu verilecek bildirge ve beyan, eksik prim iadesi alınmasına veya teşvikten yararlanılamamasına sebep olacaktır

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

D&B Analiz olarak iade teşvik prim alacaklarınız için yazılım destekli özel bir hizmet geliştirdik.

Kamu-özel sektör tecrübesi olan uzman kadromuzla geçmiş dönemde yararlanmadığınız prim teşvik tutarını Sosyal Güvenlik Kurumundan nakit olarak almanız mümkün.

ederek gereken yasal belgeleri sizin için hazırlıyor. Böylece SGK'dan fazla ödenen tutar ya prim borcunuzdan mahsup ediliyor ya da isteğiniz halinde 2019 yılı başından itibaren nakit olarak alıyorsunuz

Sunduğumuz hizmetle geçmişe yönelik hangi teşvikten yararlanmadığınızı, hangi sigortalılar için hangi ay ne kadar fazla ödeme yaptığınızı doğru ve tam olarak tespit ediyoruz. Konunun profesyoneli kamu ve özel sektör tecrübeli uzmanlarımız evrakları kontrol

Dilerseniz bundan sonraki aylar için de teşviklerinizi sizin için takip ediyor ve SGK'ya aylık bildirim yapmadan önce kontrol edip maksimum teşvik tutarından yararlandırarak daha az prim ödemenizi sağlıyoruz.

KONU BAZLI ÖZEL VERGİ DENETİM HİZMETLERİMİZ

Finansal Vergi Hizmetleri

Danışmanlık ve tasdik hizmetlerinin ötesinde sizler için özel hazırlanmış bir hizmet

Sisteminizin vergi hesaplaması ne ölçüde başarılı?

Sektörün karşılaştığı vergi incelemelerine karşı risk haritanız nedir?

Vergi avantajınızın bulunduğu işlemlerden haberdar misiniz?

Uzman denetim ekibimizin değerlendirmeleri ilerleyen yıllarda da kullanabileceğiniz bir döküman olarak size özel oluşturulmaktadır.

Business activity of company and subdivisions

Vergi risklerinizi, konu başlıklarını karşılıklı belirleyeceğimiz vergi denetimleriyle tespit ediyoruz

D&B Analiz Finansal Vergi ekibi olarak sektörde bir çok bankada gerçekleştirdiğimiz özel vergi denetim hizmetimiz ile bankanızın konu bazlı vergi uygulamalarını gözden geçirerek bankanıza katma değer yaratmak istiyoruz. Ayrıca, incelememiz sonucunda bulgularımız örnekler eşliğinde bankanıza rapor edilecek ve yönetici özeti şeklinde de İngilizce olarak sunulacaktır. Özel denetim konuları bankanızın vergi yönetimi tarafından belirlenebileceği gibi aşağıdaki örnek inceleme başlıklarından da seçilebilecektir Örnek inceleme konularımız;

• Altına Dayalı Türev Ürünlerin Vergisel Risklerinin Tespiti

Yurtdışı Şubelerde Yapılan Türev Ürünlere yönelik BSMV Kontrolü Yurtdışı Şube İşlemlerinin Ülkemiz Vergi Riski Açısından incelenmesi BSMV istisnası uygulanan işlemlerin kontrolü Banka İçinde Düzenenen Tüm Kağıtlara Yönelik Damga Vergisi Kontrolü Hazine Bölümü Kredi İşlemleri Hazine Bölümü Türev Ürün Ve Arbitraj Bazlı Saha Çalışması Veraset Ve İntikal Vergisi Kontrolü Kredi Kartı İşlemlerinin Değerlendirilmesi Mortgage Vergisel Riskler Kapsamlı Bordro Çalışması Ve Sandık Denetimi

Yabancı Fatura KDV Ve Stopaj Kontrolü

• Geçici 67. Madde kapsamındaki İşlemleri Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Değerlemeleri Kurumlar Vergisi İlave/İndirim Kalemleri İle Ertelenmiş Vergi Hesaplarının Kontrolü.

Kısmi Tevkifat KDV Uygulamalarının incelenmesi

• Hazine Bölümü Altın İşlemlerinin İncelenmesi

SEKTÖRE ÖZEL SORULARLA VERGİ Check-Up HİZMETİMİZ

Finansal Vergi Hizmetleri

Vergi denetim ve danışmanlık hizmetlerini aynı çatı altında topluyor ve sektörünüze özel hazırlanan sorularımızla hızlı sonuç alınan bir inceleme hizmeti sunuyoruz.

Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri, vergi incelemeleri, yargı kararları ve sektör uygulamaları ışığında vergilendirme prosedürlerinizi mercek altına alıyoruz. Bu kapsamda işlem ve uygulamalarınıza yönelik özel olarak hazırlanmış kontrol listemizle vergi risk haritanızı oluşturuyoruz.

Siz soruları yanıtlıyor biz risk haritanızı oluşturuyoruz Sektöre özel sıklıkla karşılaşılan vergisel sorunlara yönelik uygulamanız vergi ekiplerimizce inceleniyor

Olası vergi avantajlarınızın farkında mısınız? Fazla ve yersiz vergi ödenen işlemlerin tespitine yönelik incelemeler yapıyoruz

Her zaman referans olarak kullanabileceğiniz bir tespit raporu ile yönetici özeti sunuyoruz Çalışmamızı ve yönetici özetini sizlere özel bir formatta sunuyoruz

Sektör nedeniyle taşıdığınız vergisel risklerinize çözüm önerileri getiriyoruz Sektörünüze özel yaklaşımımız ile kurumunuza katma değer yaratan bir hizmet sağlıyoruz.

ÖZEL VERGİ ÇÖZÜMLERİ HİZMETLERİ

YATIRIM FONLARI TAM TASDİK VE VERGİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

1. Yatırım fonlarının vergi beyan ve bildirimleri Fon sahibi veya yöneticisi olarak fonlarınızın tüm vergisel yükümlülüklerini takip ediyor ve vergisel alanda danışmanlık sağlıyoruz.

2. Dar mükellef yatırım fonlarının vergi kimlik

numaralarının temini Takas ve Saklama hizmeti verdiğiniz dar mükellef yatırım fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri için vergi dairesi süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda özel kurulan ekibimizle efektif bir iş akışı oluşturularak Sizleri çeviri ofisi, noterler veya Vergi Daireleri gibi zaman alan süreçlere dahil etmeden ihtiyaç duyulan vergi kimlik bilgilerini temin ediyoruz.

Hizmetlerimiz:

Portföy yönetiminizde bulunan yatırım fonlarına iliskin sunabileceğimiz tam tasdik veya vergi danışmanlık hizmetlerimizden bazıları:

E-beyanname sistemi üzerinden fonlara ilişkin beyannamelerin banka muameleleri vergisi beyannamesi, geçici ve kurumlar vergisi beyannameleri ile Ba-Bs bildirimlerinin beyan işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Fonlara ilişkin Türkiye'de vergisel konularda ortaya çıkan önemli değişiklik ve gelişmelerden haberdar edilmesi,

Güncel mevzuat değişiklikleri ve gelişmelerle ilgili toplantılar yapılması, talep doğrultusunda yazılı ve sözlü tavsiyelerde bulunulması,

Fonların geçici vergi ve kurumlar vergisi hesaplamalarının kontrol edilmesi,

Vergi makamları ile yapılacak yazışmaların yönlendirilmesi, bunlar nezdinde girişimlerde bulunulması,

Yeni açılacak fonların vergi dairesi nezdinde mükellefiyet tesisinin gerçekleştirilmesi,

Faaliyeti sonlandırılacak fonların vergi dairesi nezdinde tasfiyesinin gerçekleştirilmesi,

Tam tasdik kapsamında hizmet vereceğimiz fonların tam tasdik raporlarının hazırlanması ve kanuni süresinde ilgili makama teslim edilmesi.

ULUSLARARASI GÖREVLENDİRME SÜREÇLERİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Hizmetleri

Ekibimiz, uluslararası görevlendirme süreçleri danışmanlığı ile ilgili hizmetlerimiz kapsamında, yurt dışında iş yapan çok uluslu şirketler ve çalışanlarına yönelik "Uluslararası Görevlendirme Süreçleri" (GMS) sunar. Amacımız, çok uluslu şirketlerin çalışanlarının istihdamı sürecinde, bulundukları ülkenin mevzuatına uygun şekilde kendilerine ve işverenlerine maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktır.

Uluslararası görevlendirme kapsamındaki hizmetlerimiz

• Uluslararası Görevlendirme Süreçlerinin Yönetimi ve Danışmanlığı

• Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Bireysel Vergi Beyanı Hizmetleri

Uluslararası Görevlendirme Süreçlerinin Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Sizlere, uluslararası görevlendirme sürecinde yardımcı olmak amacı ile alanında uzman ekibimiz, diğer ülkelerde yer alan uzmanlarımız ile birlikte bilgi ve deneyimlerini birleştirerek etkin bir danışmanlık sağlar. Çalışanların uluslararası görevlendirilmesi, işverenler için vergi, sosyal güvenlik, çalışma ve oturma izni gibi önemli yasal yükümlülükleri içeren etkiler yaratabilir. Uluslararası Görevlendirme Süreçleri (GMS) ile ilgili uzman ekibimiz çok uluslu müşterilerimize uluslararası görevlendirme politikaları oluştururken, maliyetleri kontrol altında tutmalarını ve iş ile ilgili hedeflerine ulaşmalarını sağlamakta yardımcı olur. Uluslararası görevlendirme süreçlerinin yönetimi ve danışmanlığı kapsamında sağladığımız hizmetler:

• Süreç Yönetimi

• Uluslararası Görevlendirme ile İlgili Politikalar Hakkında Danışmanlık

Mevzuata Uygunluk Denetimi

Bireysel Vergi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bireysel vergi hizmeti sunan uzmanlarımız, gerçek kişilerin hedeflerine ulaşırken görevlendirme süreci boyunca ilgili ülkede mevzuata uygun şekilde vergilendirilmesi, yararlanabilecekleri vergi avantajları ve görevlendirmeleri nedeniyle karşılaşabilecekleri vergi konularında danışmanlık desteği verir. Bireysel vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

Bireysel vergi ve sosyal güvenlik danışmanlığı Hisse teşvikleri, ikramiyeler ve iş akitleri gibi özellikli konularda vergisel olarak etkin ödeme teknikleri Üst düzey yöneticiler için vergi planlaması Yabancı personel için çalışma ve oturma izni gereklilikleri ile ilgili danışmanlık

Bireysel Vergi Beyanı Hizmetlerimiz

Çalışanların görevlendirildikleri ülkelerdeki vergi kanunları ile uyumluluğu firma için zaman ve maliyet tasarrufuna yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, sunduğumuz hizmetler:

Şirket çalışanlarının, mükellefiyetlerinin açılması ve kapatılması sürecinin yönetilmesi Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması

İlgili makamlara başvurarak borç sorgulama sürecinin yönetilmesi Denetim, teftiş veya uzlaşma aşamalarında idari makamlarla yapılacak görüşmelerde destek olunması

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Uluslararası görevlendirme süreçlerine ilişkin sorularınız ve ayrıntılı bilgi talepleriniz için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

DOLAYLI VERGİLENDİRME HİZMETLERİMİZ

Dolaylı vergiler hizmetleri ekibimiz, müşterilerimizin gündem konuları doğrultusunda, etkin ve sonuca yönelik çözümler geliştirmektedir.

D&B Analiz olarak dolaylı vergilere ilişkin aşağıdaki alanlarda müşterilerimize stratejik çözümler konusunda destek vermekteyiz:

Dolaylı Vergilendirme Hizmetlerimiz

• Katma Değer Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi

• Özel İletişim Vergisi

• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

• Diğer Vergi ve Fonlar

Dolaylı Vergiler Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz

Uzmanlarımız dolaylı vergiler ile ilgili mevzuat şartlarının yerine getirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Hem yerel hem de global kaynak, bilgi ve deneyime sahip olan dolaylı vergiler hizmetleri ekibimiz aynı zamanda KDV iadesi talepleriyle bağlantılı hizmetler de sunmaktadır.

Dolaylı vergiler tasdik hizmetlerimiz:

• KDV İadesi Tasdik Raporu

• ÖTV Tasdik Raporu

Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Firmaların dolaylı vergiler uygulamalarına ilişkin sorunlarının çözümü, vergi yüklerinin azaltılmasına dönük danışmanlık hizmetleri, vergi uyumunun sağlanmasına yönelik denetim hizmetleri yanında vergi idareleri ile yaşanan sorunların çözümü ve vergi inceleme süreçlerinin yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

• Dolaylı vergiler ile ilgili planlama hizmetleri

• Proje bazında danışmanlık (tedarik zinciri planlaması vb.)

• Günlük faaliyetler ile ilgili dolaylı vergiler konularında danışmanlık

KDV - ÖTV İADE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Vergi Hizmetleri

D&B Analiz KDV-ÖTV İade Danışmanlığı Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine odaklanmış profesyonellerden oluşur. Çoğu zaman karmaşık, yorucu ve detaylı bürokratik süreçler içeren bu iade prosedürünü, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile sizlerin hizmetine sunmaktayız.

bilmeleri kadar, bu iadeleri en kısa zamanda vergi dairesinden almalarını sağlayacak hazırlık süreçleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi iadelerinde yaşanan

İadenin en kısa sürede ve sorunsuz olarak alınabilmesi için vergi dairesine sunulacak iade dosyasının tam ve eksiksiz hazırlanması, iade hesaplamasının doğru bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

Raporlama Hizmetlerimiz

KDV, ÖTV İadeleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki işlemler nedeniyle nakden, mahsuben vergi iadesi, tecil ve terkin işlemleri ve teminat çözümleri için gerekli olan YMM tasdik raporlarını sunmaktayız.

KDV Check-Up Hizmetlerimiz

D&B Analiz olarak müşterilerimize sunduğumuz check-up hizmetimiz, halihazırda talep edilmiş veya talep edilen KDV iadesi tutarlarınızın tespitine ilişkin sistemin kontrol edilmesi, varsa göz ardı edilmiş ve dolayısıyla eksik hesaplanmış KDV iadelerinizin talep edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ve bundan sonraki sürecin iyileştirilmesine yönelik adımların atılmasını kapsamaktadır. Şirketlerin %8, %1 gibi indirimli orana tabi teslimlerin bulunması aynı zamanda indirimli orandan doğabilecek KDV iadesi alacaklarının tespitinde de önemli bir adımdır.

Check-up hizmetlerimiz özellikle ihracat ve ithalat yapan dış ticaret ve

ilaç, inşaat, enerji vb. sektörlerindeki şirketler faydalanabilmektedir.

Bu konuları gözden geçirdiniz mi?

• Uyguladığınız KDV oranları doğru mu? (özellikle perakende sektöründeyseniz)

• İadesini talep etmiş olduğunuz tutarların doğru hesaplandığından emin misiniz?

• Neden sürekli devreden bir KDV artışınız var?

• Eksik talep edilmiş olan KDV İadeleriniz olabilir mi?

KDV-ÖTV $

İade Danışmanlığı Hizmetlerimiz

danışmanlık sunmaktadır:

• • İadeye konu tutarların hesaplanması,

• KDV İadesine konu teşkil eden listelerin hazırlanması (İndirilecek KDV, Yüklenilen KDV, GÇB, Satış Faturası Listesi vb.)

• İlgili listelerin İnternet VD sistemine girişinin sağlanması,

• KDV İadesine ilişkin mahsup taleplerinin yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,

• Mahsup sürecinde vergi dairesinden gelecek olan kontrol raporlarına ilişkin açıklamaların yapılması ve olası sorunların giderilmesi,

• Risk ve fırsat analizleri.

Şirketlere Özel Eğitimlerimiz

Şirketlerin KDV iade işlerini takip eden personelinin bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve güncel gelişmelerden zamanında haberdar olması gereklidir.

D&B Analiz’in deneyimli KDV-ÖTV İadesi ekibi tarafından verilen eğitimlerimiz, şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde görevli personelinin bilgi düzeyini ve yetkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET HİZMETLERİMİZ

Bilgi Güvenliği (IT) ve Gümrük

Yazılımların ve IT programlarının, gümrük ve tedarik zinciri süreçlerine implementasyonuna destek olarak kontrol ve hızı artırmaya yardımcı Süreçleri Desteği

oluruz.

Dolaylı Vergiler Check-Up

Alım ve satıma konu ürünlerinizin ve süreçlerinizin KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi ve diğer ithalat vergileri açısından incelemesini yapar, farklı uygulamaları tespit eder, doğru vergi oranlarını ve yöntemleri uygulamanıza yardımcı oluruz.

Gümrük Due Dilligence

Ticaretinizde ve yatırımlarınızda güven, uyum ve kărlılık sağlarız.

Şirketin gümrük ve dış ticaret işlemleri bakımından yükümlülüklerine ilişkin çerçeveler çizerek, karar alıcıların doğru karar vermesine ya da gerekli tedbirleri almasına yardımcı oluruz.

Ürün Denetimi, Güvenliği ve Kalite

İthalatı yapılan ürünlerin ithalat sonrası piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gereklilikleri karşıladığına emin olmanızda destek oluruz. Danışmanlığı

İthalat esnasında kalite gerekliliklerini belirlemenize ve standardizasyon uygulamalarını karşılamanıza yardım ederiz.

Eğitim Programlarımız

Gümrük ve dış ticaret konularına ilişkin derin bilgimizi, pratik tecrübelerimizle birleştirerek kapsamlı seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları sunarız.

Stratejik Gümrük Yönetimi

yaparak stratejik, yönetsel kararlara ve üst yönetime destek oluruz. Süreç analizi, tedarik Danışmanlığı

zinciri optimizasyonu, şirket yapılandırması, doğru yatırım tercihleri, teşvikler ve kar maksimizasyonu mekanizmalarını işleterek değişimi yönetir ve istikrarı sağlarız.

Gümrük, Dış Ticaret ve Dolaylı Vergiler Hizmetleri ekiplerimiz, çalışmalarında müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesine odaklanmış profesyonellerden oluşmaktadır. Amacımız genelde karmaşık ve riskli olan gümrük ve dış ticaret işlemlerinde sahip olduğumuz global bilgi ve kaynakları, yerel tecrübeyle harmanlayıp sizlerin hizmetine sunmaktır.

İthalat vergileri, dolaylı vergiler ve dış ticarete ilişkin harcamalar, işletmelerin kârlılığı üzerinde doğrudan etkilidir. Bu sebeple işletmeler uluslararası ticarete ilişkin operasyonlarına daha yakından odaklanmaya başlamıştır. Ancak uluslararası ticaret konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan bir fırsatı kaçırmak işletmeleri ve bu işletmelerin gücünü ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir.

Mevzuata Uyum

Maliyet ve Fırsat Odaklı

Çözümler

Risk Yönetimi

& Etkin İç Denetim

Olası Denetimlere Hazırlık

Gümrük, Dış Ticaret ve Dolaylı Vergiler Hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek vermekteyiz:

Sürekli değişen ve karmaşık

Para cezalarının önüne geçmek bir yapıya sahip olan gümrük düzenlemelerine uyum sağlamak

Gümrük Vergisi, KDV, KKDF gibi ithalde alınan vergi ve Kâr marjını artırmak için gümrük,

eş etkili mali yüklere ilişkin dolaylı vergiler ve dış ticarete

tahakkuk ve cezalar karşısında ilişkin maliyetleri azaltmak

değerlendirmeler yapmak, itiraz, uzlaşma veya dava seçeneklerini değerlendirmek

Güncel mevzuat ve uygulamalardan haberdar olunması

En iyi uygulamanın takip edildiğinden emin olmak

Gümrük Cezaları, Gümrük Denetimleri, Sonradan Kontrol,

Vergi ve cezalara karşı itiraz ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

dava süreçlerinde destek olmak, (AEO), Gümrük Rejimleri,

ihtilaf süreç yönetimi desteği Serbest Bölgeler, Yatırım

vermek Teşvik, Transfer Fiyatlandırması, Serbest Ticaret Antlaşmaları ve Anti-Damping uygulamalarında Gümrük ve Dış Ticaret kapsamında risk ve fırsat odaklı

Her an olabilecek gümrük denetimlerine hazır olunması çözümler üretmek

Gümrük ve dış ticaret Potansiyel riskleri daha açık görmek, tespit edilen hatalara

işlemleriyle ilgili olarak personeli eğitmek veya risklere ilişkin çözüm yollarını belirlemek

Bilgi teknolojileri (IT) çözümlerinin global ticaret Daha iyi ve güçlendirilmiş bir iç kontrol mekanizması

ve tedarik zinciri süreçlerine entegrasyonunu sağlamak oluşturulması

Bir gümrük raporlama stratejisi oluşturarak şirketin gümrük

uygulamalarını, gümrük süreçleri ile uyumlaştırmak faaliyetlerinin kontrolünü gerçekleştirmek

HizmetlerimizGümrük ve

Dış Ticaret

Kararlarınızın, potansiyel sonuçlar bakımından her yönüyle değerlendirilmiş bilgiye dayanmasına imkân sağlayarak planlanan ya Danışmanlığı

da devam etmekte olan operasyonlarınızda güven sağlarız.

Gümrük Denetimi

Gümrük riskini öngörmenize, tanımlamanıza, analiz etmenize, en aza indirmenize ve gelişime ihtiyacı olan alanları belirlemenize, bunun yanında fırsatları tespit ederek kârlılığı artırmanıza yardımcı oluruz.

Sonradan Kontrol

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrolün her

Danışmanlığı

göstericilik yaparız.

Gümrük İhtilaf Yönetimi

Gümrük idareleri ile olan anlaşmazlıklarınızın, vergi ve ceza ile itiraz ve dava süreçleri dahil

rahatlık ve güven sağlarız.

Gümrük Uzlaşma Süreç

Gümrük cezalarına karşı izlenecek alternatif yol olan gümrük uzlaşma sürecinde şirketlere stratejik destek sağlarız. Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu

(YYS/AEO)

denetim hizmeti de dahil destek olur, bunun Danışmanlığı

statülerinin devamı için yardımcı oluruz.

a) GAP Analizi

başvuracak şirketlere başvuru öncesinde durum analizi yapılarak alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde destek sağlarız.

b) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvuru,

Süreç ve Korunma Desteği

kadar olan süreçte mevzuat ve uygulama odaklı destek vererek, belgenin alınması ve statünün korunması noktasında destek sağlarız.

KURUMLAR VERGİSİ TASDİK, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Vergi Hizmetleri

D&B Analiz olarak, amacımız vergi danışmanlığı, vergi denetimi ve tasdik hizmetleri konularında sizlerin ihtiyaç ve önceliklerinize yönelik, yüksek kalitede hizmet sağlamaktır.

Bunun için sahip olduğumuz uzmanlığımızı ve tecrübemizi farklı yaklaşımlarla sizler için katma değere dönüştürüyoruz.

Bu amaç doğrultusunda Kurumlar Vergisi’ne yönelik sunduğumuz

hizmetler aşağıdaki gibidir.

Kurumlar Vergisi ile İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumlar Vergisi, şirketler için önemli ek maliyetlere ve fon çıkışına yol açabilir. Bu sebeple karşılaştığınız problemlerin çözümünde ve fırsatların doğru olarak değerlendirilmesinde sizlere yardımcı olmaktayız. İşinizin gereksinimlerini anlayarak vergi kanunlarına tam uyumun sağlanmasında ve ileriye yönelik risklerin ortadan kaldırılmasında destek olmakta ayrıca vergi yükünüzün azaltmanızda çözümler sunmaktayız.

İşiniz ile ilgili kararlarınızın vergisel sonuçlarının analiz edilmesi ve vergi ile ilgili fırsatların zamanında belirlenmesi konusunda destek vermekteyiz. Bunlara ek olarak planlanan işlemler ve geleceğe dönük iş ve yatırımlarınız için size en uygun yapılanmanın seçilmesi hususunda da yardımcı olmaktayız. Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz kapsamında vergisel tasarruf fırsatlarını en etkin biçimde uygulamak için

uygulamalar ile birleştirmekte ve çözümler ortaya koymaktayız.

Kurumlar Vergisi danışmanlık hizmetlerimiz dışında vermiş olduğumuz diğer danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

• Yerel Vergi Mevzuatı

• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve ilgili konular

• Yabancı yatırım ile bağlantılı vergi konuları

• Devlet Teşvikleri (Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri, Yatırım Teşvik Mevzuatı)

• Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları

• Vergi incelemeleri ve vergi davaları

• Vergi ile ilgili diğer hususlar

• Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin Hususlar

Hizmetlerimiz

Kurumlar Vergisi ile İlgili Denetim ve Tasdik

Genel olarak verginin doğal karmaşıklığı, hızlı mevzuat değişiklikleri ve Vergi İdaresi’nin değişken yorumları dikkate alındığında, özellikle Türkiye’de,

vergi uyuşmazlıkları ve problemlerinden kaçınmak amacıyla matrahlarının ve beyanlarının kanuna uygun olduğundan emin olmak isterler.

Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz, sizlerin vergi kanunları ile uyum konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.

Kurumlar Vergisi ile ilgili denetim ve tasdik hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Vergisi Matrahı Denetimi ve Tasdiki

Uygulama prensipleri 3568 Sayılı Kanunla belirlenen tam tasdik hizmeti Vergi İdaresi’ne kurumlar vergisi matrahının doğru beyan edildiğinin teyidi, şirket hesaplarının vergi kanunlarına uygunluğunun denetimini kapsar.

olumsuzlukların önlenmesi anlamında güven sağlamaktadır.

Diğer Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Şirketinizin bazı vergi avantajlarından faydalanabilmesi veya vergi ile

doğrudan ilişkili olmayan diğer konularla ilgili ihtiyaç duyabileceği işlemleri,

Mali Müşavirlere tasdik ettirmeniz gerekebilir. Bu kapsamda

sunduğumuz diğer tasdik hizmetlerinin bir bölümü aşağıdaki gibidir:

• Sermayenin ödendiğine veya iç kaynaklardan sermaye artışına ilişkin tespit raporu

• Ar-Ge ve Tasarım merkezi raporları

• Kurumlar Vergisinden İstisna kazançlara ilişkin tasdik raporları

• Diğer özel amaçlı tasdik raporları

KURUMSAL BİRLEŞME ve SATINALMA (M&A) İLE İLGİLİ VERGİ HİZMETLERİMİZ

Vergi Hizmetleri

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, projenin her aşamasında sizlere vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda sizler ve diğer danışmanlarınızla birlikte etkin bir çalışma süreci yürüterek proje süresi boyunca şirketiniz için katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.

artan rekabet, yöneticiler için zor ve stratejik kararların hızla alındığı bir iş dünyası yaratmıştır. Bu koşullarda şirketler giderek artan bir oranla farklı ülkelerde farklı işlemlerle karşı karşıya gelmektedirler.

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, şirket alım satım işlemlerinin yapılanmasında; tüm yapının değerlendirilebilmesi için erken bir zamanda vergi risklerinin ve daha önemlisi fırsatlarının belirlenmesini sağlayarak şirketiniz için önemli ve stratejik bir rol üstlenmektedir.

Hem yapılandırma hem de vergi denetimi süreçleri, projenin gidişatını temelden etkileyecek konular ortaya çıkarabilir. Vergi ekibimiz aynı zamanda anlaşma sonrası birleşme sürecinde de kilit bir rol oynar. Vergi etkileri göz önüne alınmadıkça birleşmenin getirdiği kazanımlar anlamlı bir şekilde ifade edilemeyebilir.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:

• Satın alma öncesi vergi danışmanlığı

• Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık ya da hisse alımı vb.) vergi etkilerinin incelenmesi

• Vergi riski değerlendirmesi (“tax due diligence”)

• Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi

• Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması

• Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar vb.) en etkin şekilde kullanımı

• Sözleşmesi hazırlık aşamasında destek olunması

• Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması vb.)

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Vergi Hizmetleri

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler

Genel Teşvik Uygulaması Bölgesel Yatırımlar Öncelikli Yatırımlar

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PDF

AR-GE ve TASARIM FAALİYETLERİNE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Vergi Hizmetleri

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, Ar-Ge ve inovasyon altında yapılan yatırımların ülke ekonomilerinin büyümesinde doğrudan etkili olduğu kabul edilmektedir.

Türkiye’de de bu kapsamda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerinin GSYİH içerisindeki

sektör kuruluşları desteklenmektedir.

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerimiz PDF

AİLE ŞİRKETLERİ HİZMETLERİ

Aile şirketlerinde başarı

Her aile şirketi kendine özgü bir yapıya sahiptir. Farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, şirket yönetiminden mülkiyete kadar, karar verme süreçlerinde önemli rol oynayan çeşitli aile dinamikleri bulunmaktadır. Söz konusu aile dinamikleri, fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Amacımız, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren aile şirketlerini uzun

süreli kılmak, onların

refah ve uyum içerisinde büyüyebilmelerine yardımcı olmaktır.

şirketin beklentilerine en uygun şekilde hizmet verebilmek için altı ana alana odaklanır.

Aile şirketlerinin büyümesi

D&B Analiz, aile şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için aile şirketlerine özel bilgi ve tavsiyelere odaklanan küresel bir ağ oluşturdu. Aile şirketlerinin, yapıları itibariyle diğer şirketlerden farklı olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda aile kültürünü de dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz.

D&B Analiz olarak, hizmetlerimizi sunarken aile şirketinin bütün hissedarlarını sürece dahil etmek ve bilgilendirmek üzere tasarlanmış bir süreç işletiyoruz. KPMG yöntemlerini uygulayan ekip üyelerimizle, ailelerin pozitif dinamikler geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı oluyoruz.

D&B Analiz aile şirket uzmanlarımız yönetim kurulu toplantı salonlarından mutfak masalarına kadar her türlü etkileşimde bilgi ve birikimlerini aile şirketlerine aktarır.

Aile şirketlerinin büyümesi ve sürdürülebilirliği, şirketin ihtiyaçları ile aile üyelerinin beklentileri arasındaki hassas dengeye bağlıdır.

Aileniz gibi şirketinizin de yerinde saymadığını, zamanla değiştiğini ve geliştiğini biliyoruz. Dünya çapında aile şirketleri ile çalışmanın kazandırdığı bilgi ve deneyim ile D&B Analiz aile şirketi uzmanları, hem ailenin hem de şirketin beklentilerine en uygun şekilde hizmet verebilmek için altı ana alana odaklanır.

AİLE ŞİRKETLERİ HİZMETLERİ PDF

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde teknolojinin ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişmesiyle şirketler, sürekli değişime ve gelişimeihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iş süreçlerinin ve organizasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi ve gelişmesi, şirketlerin başarılı olması için en önemli unsurlardan biridir.

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI PDF